Velkomen

Fjell kommunale pensjonskasse er under avvikling i perioden 01.01. – 31.10.2020. KLP har overtatt ansvaret for pensjonsordninga frå og med 01.01.2020.

Ved behov for kontakt med pensjonskassen kan du kontakte dagleg leiar Trond Roar Birkelund.