Ny offentleg tenestepensjon

Framforhandla løysing av 3. mars 2018. Avtale om tenestepensjon for tilsette i offentleg sektor. Avtala skildrar ny pensjonsløysing for tilsette i offentleg sektor samt overgangsordningar. Den nye løysinga er slik at det framleis skal vere eit einsarta pensjonssystem i offentleg … Les meir…