Høyring – forslag til ny tenestepensjon for tilsette i offentleg sektor

Arbeids- og sosialdepartementet har no sendt på høyring framlegg til ny tenestepensjonsmodell for tilsette i offentleg sektor. Dette er ei oppfølging av framforhandla avtale om ny tenestepensjon for tilsette i offentleg sektor.

Comments are closed.