Medlemsportalen

I Medlemsportalen finn du mellom anna informasjon om oppteninga i pensjonsordninga. Du kan og berekne eigen pensjon.

Innlogging Medlemsportalen

Det vert arbeidd med vidareutvikling av portalen. Etterkvart vil ein sjølv kunne søkje tenestepensjon her. I tillegg vil månadleg pensjonsslipp bli tilgjengeleg. Det vil bli lagt ut nærare informasjon under Aktuelt når dette vert ferdig.