Ny offentleg tenestepensjon

Lommebok og pengerFramforhandla løysing av 3. mars 2018. Avtale om tenestepensjon for tilsette i offentleg sektor.

Avtala skildrar ny pensjonsløysing for tilsette i offentleg sektor samt overgangsordningar. Den nye løysinga er slik at det framleis skal vere eit einsarta pensjonssystem i offentleg sektor, med livsvarig pensjon og like reglar for kvinner og menn.

Avtala kan lastast ned her.

Comments are closed.