Ny tenestepensjon og AFP i offentleg sektor

Lommebok og pengerVedlagt er rapport (fase I) frå ei arbeidsgruppe som har arbeidd med dette. Ein har no starta på Fase II med sikte på snarleg avklaring, 1. mars 2018, om korleis den nye offentlege tenestepensjonen skal utformast.

Det ser ut til at den nye tenestepensjonen vil gjelde tilsette født frå 1963 og utover. I arbeidsgruppa er Arbeid og sosialdepartementet, LO, YS, KS m fl representert. (Går fram av innleiinga til rapporten).

Comments are closed.