Styret

Styret for Fjell kommunale pensjonskasse for kommunestyreperioden 2015 – 2019

Leiar

Alvhild Tofterå Berge (Ekstern)

Nestleiar

Tore Magne Turøy (V)

Styremedlem

Kirsten Syljeset (H)
Lars Johan Bleie (AP)
Torill Selsvold Nyborg (KRF)
Laila Elisabeth Ask (Medlemsrepresentant)
Lars Sverre Hausnes (Medlemsrepresentant)

Varamedlem

Benedicte Hammersland (Ekstern)
Vidar Moen (FRP)
Berit Anita Knudtsen Larsen (H)
Sveinung Vethe (AP)
Odd Arild Algrøy (KRF)
Hilde Dordy Grynne(Medlemsrepresentant)
Anders Mongstad (Medlemsrepresentant)